sterowniksd2600

NOWOŚĆ ! Sterownik SD-2600 z modułami IO-2600

Sterownik SD-2600 jest urządzeniem przeznaczonym do systemów kontroli dostępu (KD). Sterownik zaprojektowany został pod kątem średnich i dużych systemów.

CECHY STEROWNIKA:

  • współpraca z czytnikami kart magnetycznych lub zbliżeniowych
  • możliwość aktualizacji firmware-u
  • łatwość rozbudowy systemu
  • realizowanie funkcji antipassback
  • zgodność z wymaganiami na klasę s

 

SD-2600 jest urządzeniem mikroprocesorowym dostosowanym do obsługi czytników kart magnetycznych i zbliżeniowych, pracujących w stan-dardzie ABA Track II lub Wiegand.

SD-2600 może obsługiwać dwa obustronnie chronione przejścia kontrolowane (kompletne punkty KD) standardowo wyposażone w: czytniki, rygiel lub zworę, kontaktron, przycisk otwarcia, sygnalizację akustyczno - optyczną. Urządzenie ma możliwość obsługi dodatkowych urządzeń, takich jak: syrena alarmowa, czujnik krańcowy.

Wszystkie zdarzenia jakie zaistnieją w systemie, jak również uprawnienia użytkowników, są przechowywane w podtrzymywanej bateryjnie pamięci RAM. Sterownik wyposażony został w syganlizator akustyczny i wskaźniki LED.Dzięki zainstalowanemu wyświetlaczowi alfanumerycznemu możliwy jest odczyt parametrów sterownika (np. parametry komunikacji, data, czas) oraz innych informacji serwisowych. Urządzenie posiada obudowę zamykaną na kluczyk

Najważniejszymi zaletami sterownika są: możliwość aktualizacji firmware-u, łatwość rozbudowy systemu, wyposażenie w zintegrowany zasilacz 12V/2A oraz realizowanie funkcji antipassback.Strefa antipassback jest wzbogacona o możliwość ograniczenia ilości osób przebywających w wybranych strefach chronionych przez system KD, funkcję śluzy (kontrolowania przejść ograniczających strefę w taki sposób, aby co najwyżej jedna drzwi mogły być odblokowane lub otwarte) oraz możliwość sygnalizacji pojemności dowolnej strefy sygnalizatorem dwustanowym.

 

KOMUNIKACJA:

 

Sterownik przewidziany jest do pracy pod nadzorem komputera (on-line). Może jednak pracować przez pewien czas samodzielnie (off-line). W przypadku pracy off-line, komputer jest podłączany do sterownika okresowo w celu zaprogramowania lub odczytania zgromadzonych przez sterownik danych. W przypadku pracy on-line, odpowiednie oprogramowanie pozwala na sterowanie pracą sterowników, przydzielanie uprawnień poszczególnym użytkownikom, prowadzenie nadzoru oraz zbieranie i przetwarzanie danych gromadzonych w pamięci sterowników np. na potrzeby monitorowania ruchu osób po chronionym obiekcie. Dane te mogą być później wykorzystane w innych programach.

 

PARAMETRY TECHNICZNE STEROWNIKA SD-2600:

 

Napięcie zasilania: 230V AC/50Hz

Maksymalny pobór prądu: 350 mA

Napięcie zasilania sterownika: 15-16V AC/DC

Wydajność prądowa zasilacza 12V: 2,2A

Pobór prądu przez sterownik: 300 mA (bez czytników)

Pamięć wewnętrzna RAM: 1 MB

Max ilość obsługiwanych kart: 5000 szt*

Ilość zdarzeń w pamięci RAM: max 73 000 zdarzeń**

Komunikacja: RS-232/422 - standardowa

RS-485 - na zamówienie

RS-232 - do oprogramowania

CAN - do komunikacji z modułami IO-2600

(max. 8 modułów)

Pomiar czasu: zegar czasu rzeczywistego (RTC) w syst. 24h

Podtrzymanie RAM'u i zegara: akumulator NiMH 3,6V/60 mAh

Wyświetlacz: LCD 2x16 znaków alfanumerycznych z podświetlaniem

Sygnalizacja: diody LED, sygnalizator akustyczny

Wejścia: 4 x czytnik w formatach: stanadardowe - ABA Track II (każde max. 0,5A)***

opcjonalne - Wiegand 26(H10301) / 58(Unicard) bitów oraz inne wg specyfikacji klienta - każde max. 0,5A***

2 x przycisk otwarcia drzwi

2 x kontrakton

4 x sabotaż czytnika

1 x sabotaż sterownika

1 x info o zasilaniu

1 x alarm PPOŻ (optoizolowane)

2 x wejście uniwersalne - opcjonalne

Wyjścia: 2 x wyjście rygiel (przekaźnik NO/NC 30V/1A)

2 x wyjście alarmowe (przekaźnik NO/NC 30V/1A)

3 x wyjście +12V (każde max. 1A)***

2 x wyjście uniwersalne (12V/100mA)*** - opcjonalne

Obudowa: metal

Kolor obudowy: biały

Transformator sieciowy: TRP 80/16/18,80 VA

Napięcie wyjściowe transformatora

przy obciążeniu: 16V/5A

Miejsce na akumulator: 7Ah/12V

Waga obudowy z transformatorem

(bez akumulatora): około 4,8 kg

Waga całkowita (sterownik, obudowa

i akumulator): około 7,4 kg

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 325 x 310 x 100 mm

Temperatura pracy: od -10oC do +55oC

Temperatura przechowywania: od -20oC do +70oC

Wilgotność względna: poniżej 80% (bez kondensacji)

* Podana wartość jest dla kart z 14-cyfrowym numerem karty oraz max. 44000 zdarzeń w pamięci RAM. Pamięć uprawnień i rejestracji jest współdzielona dynamicznie.

**Podana wartość jest dla 1000 kart z 10-cyfrowym numerem karty i 4-cyfrowym numerem instalacji. Pamięć uprawnień i rejestracji jest współdzielona dynamicznie.

*** Suma prądów pobieranych z wyjść oraz przez czytniki nie może przekroczyć 2A

 

Współpraca sterownika z modułami IO-2600

Moduł IO-2600 przewidziany jest do pracy pod nadzorem sterownika SD-2600. Odpowiednie oprogramowanie pozwala na sterowanie pracą modułu IO-2600, przydzielanie uprawnień poszczególnym użytkownikom, prowadzenie nadzoru oraz zbieranie i przetwarzanie danych. Istnieje również możliwość zastosowania do modułu IO-2600 radiolinii typu RADIO NET, podłączanej bezpośrednio po magistrali Wiegand 26 do wejścia czytnika, która udostępnia funkcjonalność identyfikacji pilotów w systemie kontroli dostępu.

Moduł IO-2600 jest uniwersalnym urządzeniem mikroprocesorowym przystosowanym do współpracy z czytnikami kart magnetycznych lub zbliżeniowych, zgodnymi ze standardem ABA Track II, Wiegand, Clock&Data. Wyjścia oraz wejścia umożliwiają obsługę dodatkowych urządzeń, takich jak: syrena alarmowa, czujnik krańcowy itp.

Moduł IO-2600 może obsługiwać dwa czytniki pracujące w ramach jednego lub dwóch oddzielnych punktów KD. Tryb wyjścia lub wejścia przypisywany jest do czytnika za pomocą oprogramowania. Urządzenie posiada jedno wejście uniwersalne, aktywowane zwarciem do masy GND. Zaletami modułu IO-2600 są: elastyczność konfiguracji typów i ilości obsługiwanych punktów KD, możliwość zmiany trybu pracy czytników, zdalna aktualizacja firmware'u oraz realizowanie funkcji autonomicznych, takich jak odblokowanie rygli sterowane z centrali PPOŻ i sygnalizacja braku komunikacji.

 

PARAMETRY TECHNICZNE MODUŁU IO-2600:

 

Napięcie zasilania: 12V DC

Maksymalny pobór prądu: 350 mA (bez czytników)

Komunikacja: CAN - do komunikacji ze sterownikiem SD-2600

Sygnalizacja: diody LED

Wejścia: 2 x czytnik w formatach ABA Track II/Clock&Data - standardowe, Wiegand 26(H10301) / 58(Unicard) bitów oraz inne wg specyfikacji klienta - na zamówienie

2 x przycisk otwarcia drzwi

2 x kontrakton

2 x sabotaż czytnika

2 x sabotaż modułu

1 x info o zasilaniu

1 x alarm PPOŻ (optoizolowane)

1 x wejście uniwersalne - aktywowane zwarciem do masy GND

Wyjścia: 2 x wyjście rygiel (przekaźnik NO/NC 30V/1A)

2 x wyjście alarmowe (przekaźnik NO/NC 30V/1A)

Obudowa: ABS

Kolor obudowy: popielaty

Waga: około 0,3 kg

Wymiary (szer. x wys. x głęb): 125 x 115 x 60 mm

Temperatura pracy: od -10oC do +55oC

Temperatura przechowywania: od -20oC do +70oC

Wilgotność względna: poniżej 80% (bez kondensacji)

 

powrot