UniRCP - profesjonalne oprogramowanie Systemów Rejestracji Czasu Pracy

Oprogramowanie UniRCP służy do kompleksowego zarządzania systemem rejestracji czasu pracy. Jest to autorskie rozwiązanie UNICARD S.A., bazujące na kilkunastoletnim doświadczeniu firmy i ponad 2000 wdrożonych systemach RCP.

CECHY OPROGRAMOWANIA UniRCP:

 • zgodność z przepisami prawa pracy
 • obsługa różnych systemów i rozkładów czasu pracy (w tym pracy zmianowej)
 • rozbudowane raportowanie (w tym www)
 • rozliczanie czasu pracy “w tle”
 • graficzna wizualizacja zdarzeń
 • skalowalność oprogramowania
 • wersje desktop i sieciowe
 • możliwość integracji z unikd (oprogramowanie systemu kontroli dostępu)
 • możliwość integracji z systemami kadrowo-płacowymi

Typowy system RCP składa się z części sprzętowej (rejestratory do rejestracji wejść i wyjść pracowników) oraz oprogramowania zarządzającego. Za każdym razem, gdy pracownik rozpoczyna lub kończy pracę (ewentualnie czasowo opuszcza zakład pracy), dokonuje rejestracji poprzez przyłożenie karty zbliżeniowej do rejestratora. Rejestracje są zapisywane w pamięci urządzenia, a następnie pobierane do bazy danych przez program UniRCP. Zdarzenia mogą być także dodawane ręcznie do UniRCP przez uprawnionego operatora.

Poniżej przedstawiamy wybrane screeny z programu UniRCP

(kliknięcie powieksza obrazek)


scren


scren2


scren3

 

Na podstawie rejestracji wejść i wyjść oraz zdefiniowanych wcześniej harmonogramów pracy UniRCP rozlicza czas pracy pracowników. Jeżeli podczas rozliczenia wystąpiły błędy (np. brak logicznej kolejności zdarzeń), program sygnalizuje je operatorowi umożliwiając wprowadzenie poprawek.

Dla każdego pracownika dostępne są szczegółowe rozliczenia dni i okresu pracy z uwzględnieniem: fizycznego pobytu, czasu zaliczonego, nieobecności planowanych (np. urlopów, delegacji, szkoleń), wyjść służbowych, spóźnień, godzin nadliczbowych, itp. UniRCP posiada duże możliwości raportowania.

UniRCP może współpracować z oprogramowaniem do zarządzania kontrolą dostępu UniKD. Oba programy mogą pracować na jednej bazie danych, co eliminuje konieczność wprowadzania danych o pracownikach i strukturze organizacyjnej do dwóch baz danych. UniRCP umożliwia także integrację z programami kadrowo-płacowymi np. w trybie off-line poprzez pliki wymiany. Program umożliwia eksport danych w formacie Sage Symfonia oraz oprogramowania firmy TETA.

 

GRUPY PRACOWNIKÓW :

Operator systemu może dodać informacje o nowym pracowniku do programu i przypisać pracownika do jednej z grup funkcjonujących w strukturze firmy (np. dział oprogramowania, handlowy itp.). Pracownicy są łączeni w grupy rozliczeniowe, dla których ustala się takie parametry jak np.:

 • system czasu pracy (dzienny, równoważny, ruch ciągły, weekendowy)
 • długość okresu rozliczeniowego
 • początki dni świątecznych
 • godziny rozpoczęcia zmian nocnych

 

ELASTYCZNOŚĆ:

Program umożliwia ustalanie stałych harmonogramów pracy dla grup pracowników oraz umożliwia wprowadzanie odstępstw dla wybranych osób. Możliwe jest dodawanie i modyfikowanie m.in. takich zmiennych jak:

 • wyjście służbowe
 • wcześniejsze wyjście służbowe
 • spóźnienie służbowe
 • modyfikacja dozwolonej godziny wyjścia
 • nadgodziny
 • modyfikacja czasu rozpoczęcia pracy
 • modyfikacja czasu pracy
 • praca w dzień wolny
 • nieobecności (całodniowe lub częściowe)

Program umożliwia definiowanie automatycznych reguł dla eksportu lub importu danych oraz wykonywania rozliczeń. Dzięki tej funkcjonalności program może rozliczać pracę pracowników lub wykonać eksport danych w określonym dniu i godzinie.

Twórcy programu zadbali o zgodność z obowiązującym stanem prawnym. Program jest stale rozwijany i aktualizowany, a firma UNICARD S.A. zapewnia wieloletnie wsparcie techniczne.

 

WYMAGANIA SYSTEMOWE (konfiguracja minimalna):

Klient: Windows XP , 2000, Vista, procesor x86 (min. 800MHz), RAM min. 256 MB, CD-ROM (min. 16x), karta grafiki 16 bit (min. 1024 x 768), 130 MB miejsca na HDD, uprawnienia administratora przy instalacji

Serwer: Windows XP Professional z SP2, Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate, Windows 2003 Server, Windows 2000 z Sp4, procesor min. (1,5 GHz), RAM min. 512 MB, CD-ROM (min. 16x), karta grafiki 16 bit (min. 1024 x 768), 130 MB miejsca na HDD, uprawnienia administratora przy instalacji, instalacja serwera baz danych SQL (w komplecie), instalacja sterowników do wirtualnych portów szeregowych

powrot

 

 

Aplikacja WebRCP została zaprojektowana z myślą o rozliczaniu czasu pracy pracowników w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Jednym z założeń konstrukcyjnych była możliwość jednoczesnej pracy wielu osób z uwzględnieniem struktur rozproszonych. Program wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi kontrolując uprawnienia do rejestracji, rozliczając czas pracy wg dowolnego systemu (podstawowy, zmianowy, równoważny, czterobrygadowy i inne), ograniczając sztuczne powstawanie nadgodzin. Aplikacja ogranicza nakłady pracy na prowadzenie ewidencji czasu pracy dla zatrudnionego personelu, zapewnia natychmiastowy dostęp do zgromadzonych danych na przestrzeni wielu lat. Zaimplementowane raporty pozwalają na szeroką analizę czasu przepracowanego zarówno w chwili bieżącej jak i w dowolnie zdefiniowanym przedziale czasu objętego funkcjonowaniem aplikacji. Mechanizmy filtrujące pozwalają na przeprowadzenie analizy danych zarówno dla pojedynczych osób jak i dla działów. WebRCP jest aplikacją pozytywnie zweryfikowaną przez kontrolerów Państwowej Inspekcji Pracy.

WebRCP jest zgodne z obowiązującym Kodeksem Pracy oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w zakresie przepisów prawa pracy.

powrot

 

 

 

fotorcp  

System Rejestracji Czasu Pracy umożliwia rejestrowanie oraz automatyczne rozliczanie czasu pracy zatrudnionych pracowników. Z punktu widzenia przepisów Kodeksu Pracy informacje gromadzone przez system mają kluczowe znaczenie i mogą stanowić podstawę ustalania wynagrodzenia pracowników.


REJESTRACJA CZASU PRACY (RCP) - OPIS SYSTEMU:

UNICARD S.A. oferuje rozwiązania dla przedsiębiorstw o różnej wielkości i różnej specyfice działania. Wdrożyliśmy ponad 800 systemów RCP - od małych podmiotów gospodarczych do największych zakładów zatrudniających kilka tysięcy pracowników.

Od 1991 zbieramy wszelkie uwagi naszych Klientów, działów HRM, pracowników personalnych. Nieustannie doskonalimy produkt, urzeczywistniając oczekiwania Klientów. Aktualna oferta jest efektem 13-letnich doświadczeń naszej firmy w dziedzinie systemów rozliczania czasu pracy.

 

REJESTRACJA CZASU PRACY (RCP) - KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA SYSTEMU :

 

 • wzrost dyscypliny wśród pracowników
 • kontrola spóźnień i wcześniejszych wyjść z pracy
 • oszczędności wynikające z obniżenia kosztów pracy

REJESTRACJA CZASU PRACY (RCP) - ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU:

W systemie RCP pracownicy posiadają karty zbliżeniowe (lub magnetyczne) z indywidualnym, niepowtarzalnym numerem. Rejestratory wyposażone są w wyświetlacze i klawiatury umożliwiające ustawianie trybów: Wejście / Wyjście // Prywatne / Służbowe.

Pracownik po przyjściu do pracy przykłada kartę do czytnika. Od tego momentu liczony jest jego czas pracy. Każde użycie karty jest odnotowywane przez system jako tzw. "rejestracja". W trakcie rejestracji numer karty, aktualna data, czas, tryb i mod pracy są zapisywane w buforze rejestratora, a następnie przesyłane do podłączonego komputera. Dane te są przechowywane w rejestratorze do czasu przeniesienia ich na komputer przez oprogramowanie zarządzające systemem. Biorąc pod uwagę dużą pamięć rejestratora system działa poprawnie nawet po zerwaniu komunikacji z komputerem na dłuższy czas (np. uszkodzenie kabla łączącego komputer z rejestratorem). Po przywróceniu komunikacji dane z rejestratora zostaną przesłane do komputera zwalniając pamięć rejestratora.

Wychodząc z pracy pracownik ponownie przykłada kartę do rejestratora naciskając wcześniej przycisk "wyjście". Można też użyć dodatkowego czytnika który rejestruje tylko wyjścia z pracy (wchodząc przykładamy kartę do rejestratora, wychodząc do dodatkowego czytnika).

Jeżeli w trakcie pracy pracownik musi opuścić zakład pracy w celach służbowych, rejestruje to na rejestratorze używając klawiszy "Wyjście służbowe / Wejście służbowe".

 

REJESTRACJA CZASU PRACY (RCP) - TYPOWE KOMPONENTY SYSTEMU :

 • rejestrator czasu pracy na karty zbliżeniowe (dostępna wersja na karty magnetyczne)
 • karty identyfikujące pracowników (technologia magnetyczna lub zbliżeniowa)
 • komputer z oprogramowaniem
 • zasilacz

dodatkowo w skład systemu często wchodzą:

 • kołowrót (bramka)
 • dodatkowe czytniki
 • dodatkowe rejestratory (np. jeden wejściowy i jeden wyjściowy)

 

Podana powyżej konfiguracja ma oczywiście charakter orientacyjny. Ilość konfiguracji systemu jest nieograniczona. System może być np. wzbogacony o czytniki linii papilarnych lub kamery.

 

REJESTRACJA CZASU PRACY (RCP) - SCHEMAT BLOKOWY:

szkicRCP

powrot2