posnetneoplus

12 000 kodów towarowych

1 x USB 3 x RS232 (skaner, waga, PC)

Szuflada

Możliwość pracy systemowej (komunikacja on-line, bufor pozycji)

Funkcja kasoterminala

 

powrot