Program C/S KD służy do projektowania zasad dostępu do pomieszczeń oraz śledzenia przemiesz¬czeń osób na te¬re¬nie zakładu pracy przy wykorzystaniu czytników kontroli dostępu firmy UNICARD S.A.

 

screnn2

 

Program jest w pełni zintegrowany z systemem Automatycznej Rejestracji Czasu Pracy C/S RCP dla Windows 95/98/2000/NT, co oznacza, że odwołuje się do tej samej bazy da¬nych (m.in. wspólne kartoteki pracowników, konfiguracja czytników itp.) i uzupełnia jego funkcje.

Oprogramowanie C/S KD zrealizowane jest w architekturze klient/serwer, któ¬ra jest już standardem tworzenia systemów infor¬ma¬tycz¬nych dla przedsiębiorstw.

 

PODSTAWOWE CECHY PROGRAMU C/S KD:

 • program umożliwia kontrolę czytników kart elektronicznych sprzężonych
  z zamkami otwierającymi drzwi
 • program pozwala w wygodny sposób definiować reguły dostępu
  poszczególnych pracowników do chronionych obiektów
 • graficzna ilustracja rozkładu czytników w przedsiębiorstwie pozwala
  na szybką orientację i łatwy dostęp do funkcji każdego z czytników
 • program pozwala na monitorowanie wybranych czytników
  dla wybranych typów zdarzeń w czasie rzeczywistym
 • konfiguracja czytników pamiętana jest w bazie danych, umożliwia łatwe
 • odtworzenie reguł dostępu pamiętanych w autonomicznych czytnikach
  w razie ich awarii lub wymiany
 • program C/S KD jest w pełni zintegrowany z programami serii C/S RCP i C/S KZ,
 • co oznacza m.in. dostęp do tych samych kartotek pracowniczych z poziomu
 • wszystkich programów, zarządzanie wspólnym zestawem czytników
 • (mogących współdzielić funkcje RCP i KD) oraz dostęp do wspólnego
 • zbioru odczytów. Programy mogą funkcjonować na tym samym
  komputerze lub we wspólnej sieci lokalnej.
 • rejestracje odczytywane są w sposób ciągły (w tle), zapewniając
  stały dostęp do aktualnych zdarzeń w kontrolowanym systemie
 • raporty generowane przez program obejmują m.in.:
  - dowolne filtrowanie odczytów (rejestracja zdarzeń)
  - przeglądanie ścieżek przejścia pracowników
  - lokalizację pracowników
  - stany osobowe stref
 • oprogramowanie jest w pełni 32-bitowe, działa w architekturze klient/serwer,
  niezależnie czy mamy do czynienia z wersją jednostanowiskową i sieciową
  (niezależnie od ilości stanowisk)

powrot