UniKD to pakiet oprogramowania do kompleksowego i scentralizowanego zarządzania systemem kontroli dostępu. Oprogramowanie jest przeznaczone do współpracy z urządzeniami oferowanymi przez UNICARD S.A.

CECHY OPROGRAMOWANIA UniKD:

 • INTUICYJNA OBSŁUGA
 • BEZPIECZEŃSTWO
 • AUTOMATYCZNA REAKCJA NA ZDARZENIA
 • GRAFICZNA WIZUALIZACJA
 • WBUDOWANY WEWNĘTRZNY KOMUNIKATOR
 • SZEROKIE MOŻLIWOŚCI RAPORTOWANIA
 • RAPORTY PRZEZ WWW
 • OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIOMETRYCZNYCH

UniKD został wykonany w architekturze klient/serwer, co umożliwia dostęp do aplikacji z różnych stanowisk roboczych. Oprogramowanie UniKD składa się z szeregu modułów pozwalających na wygodne korzystanie z poszczególnych części pakietu.

Poniżej przedstawiamy wybrane screeny z programu UniKD


screnn


screnn1

NAJWAŻNIEJSZE MODUŁY TO:

 • strona główna - moduł do bieżącego monitorowania rejestracji. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania systemu.
 • urządzenia - moduł umożliwia dodawanie nowych urządzeń do systemu, komunikację z urządzeniami istniejącymi oraz modyfikację ustawień podłączonego urządzenia.
 • karty - moduł umożliwia administrowanie kartami w systemie tj. wprowadzanie nowych kart do systemu, modyfikację kart istniejących oraz blokowanie kart.
 • pracownicy - moduł umożliwia wprowadzanie do systemu informacji o nowym pracowniku, modyfikowanie danych personalnych oraz blokowanie karty pracownika.
 • profile uprawnień - moduł służący do nadawania praw dostępu dla grup użytkowników. Moduł umożliwia tworzenie, modyfikację i usuwanie tzw. profili uprawnień. Do każdego profilu można przypisać czytnik przejścia kontrolowanego i nadać mu określone prawa. Pracownik przypisywany jest do jednego lub wielu profili uprawnień. Jeżeli użytkownik zmieni kartę, możliwe jest dalsze korzystanie z dotychczasowego profilu.
 • operatorzy - moduł do zarządzania i nadawania uprawnień osobom obsługującym system. W systemie domyślnie funkcjonują dwie grupy: "administratorzy" i "operatorzy". Grupa "administratorów" posiada automatycznie nadane wszystkie uprawnienia, grupa "operatorów" tylko wybrane z nich. Istnieje możliwość nadania nielimitowanej ilości grup i uprawnień do nich.
 • rejestracje - moduł do przeglądania zdarzeń dotyczących np. odczytów kart przez czytniki. System gromadzi informacje, takie jak: rodzaj zdarzenia, data zdarzenia, numer karty, numer czytnika, tryb pracy. W module zawarta jest wyszukiwarka umożliwiająca szybkie odnalezienie poszukiwanej rejestracji.
 • raporty - moduł umożliwia redagowanie i wydruk raportów według wcześniej zdefiniowanego szablonu. Czytelne raporty ułatwiają interpretację danych.
 • zdarzenia - moduł informujący operatora o zdarzeniach w systemie. Każdemu zdarzeniu można przypisać rożne akcje np. pokazanie okna dialogowego, alarm na cały ekran lub alarm dźwiękowy. Akcja może zostać wywołana przez zdarzenia, takie jak: "karta nieuprawniona i poszukiwana", "błąd kodu pin", "przejście na zasilanie awaryjne", "zmiana czasu letni/zimowy", "błąd weryfikacji linii papilarnych" itp.
 • wizualizacja - moduł umożliwia graficzne przedstawienie instalacji kontroli dostępu i śledzenie zdarzeń w takiej postaci.
 • konfiguracja - moduł przeznaczony do zarządzania parametrami pracy programu.
 • komunikator - wewnętrzny moduł do komunikacji pomiędzy osobami zalogowanymi w systemie, o funkcjonalności zbliżonej do popularnych komunikatorów.
 • logi systemowe - moduł służy do przeglądania zarejestrowanych zdarzeń wykonywanych przez użytkowników aplikacji.
 • windy - moduł umożliwia zarządzanie dostępem do wind. Aby dojechać na wybrane piętra budynku użytkownik musi przyłożyć elektroniczną kartę zbliżeniową do czytnika zamontowanego w kabinie windy. W przypadku gdy użytkownik nie posiada karty lub jego karta nie pozwalała na dojazd na wskazane piętro, naciśnięcie przycisku wyboru piętra nie uruchamia windy.
 • goście - elektroniczna księga wejść i wyjść z przedsiębiorstwa. Odwiedzający otrzymuje kartę tymczasową. Jej numer oraz dane odwiedzającego wprowadzane są do systemu. Wydanej karcie można nadać odpowiednie uprawnienia. Ruch odwiedzającego po obiekcie jest logowany.
 • bramy - moduł umożliwiający obsługę bram przesuwnych. Umożliwia wizualizację stanu bram (otwarte, zamknięte, w ruchu) oraz zdalne sterowanie bramami. Moduł pozwala na łączenie bram w grupy.

Przy tworzeniu systemu duży nacisk położono na bezpieczeństwo. W systemie można definiować grupy użytkowników z indywidualnie zdefiniowanymi uprawnieniami. Pełny dostęp do wszystkich opcji programu posiada wyłącznie grupa administratorów systemu. Każde zdarzenie i zmiana w systemie jest rejestrowana. Integralną część systemu UniKD stanowią aplikacje AcManager i ComServer. AcManager pośredniczy pomiędzy aplikacją UniKD a urządzeniami kontroli dostępu. ComServer to interfejs portu szeregowego w standardach RS232/RS485 umożliwiający wielowątkowy dostęp do urządzeń przez protokół TCP/IP. System współpracuje z bazą danych MS SQL Serwer.

WYMAGANIA SYSTEMOWE:

Windows XP , 2000, Vista

procesor x86 (min. 800MHz)

RAM min. 64 MB (zalecane 256 MB)

CD-ROM (min. 16x)

karta grafiki 16 bit (min. 1024 x 768)

80 MB miejsca na HDD

uprawnienia administratora przy instalacji instalacja serwera baz danych SQL (w komplecie)

instalacja sterowników do wirtualnych portów szeregowych

 

powrot