lockdata1

 

lockdata - charakterystyka

 

Zamek lockdata to zamek elektroniczny wykonany w technologii mikroproceso-rowej. Przystosowany jest do montażu wprost na drzwiach, w miejsce trady-cyjnej klamki. To najprostszy i skuteczny sposób aby uniemożliwić niepowołanym osobom dostęp do pomieszczenia. Zamki lockdata gwarantują prostotę obsługi, bezpieczeństwo, łatwość montażu oraz bezawaryjną pracę przez długi czas.

 

Zamek dostępny w dwóch wersjach:

 

 • klawiaturowej
 • na karty zbliżeniowe

W wersji klawiaturowej otwarcie zamka następuje poprzez wprowadzenie kodu dostępu i naciśnięcie klamki zamka. Oprócz 4-ro cyfrowego kodu głównego istnieje możliwość wprowadzenia 3 dodatkowych kodów dostępu.

 

Zamek może pracować w dwu trybach:

 

 • tryb podstawowy – po podaniu kodu dostępu
 • programowalny tryb dzienny – po naciśnięciu dowolnego przycisku na klawiaturze.

 

Zamek jest zabezpieczony przed próbami złamania kodu poprzez możliwość czasowej blokady zamka po pięciokrotnym wprowadzeniu błędnego kodu. Zamek w wersji na karty zbliżeniowe odczytuje kartę w sposób bezkontaktowy. Otwarcie zamka możliwe jest po odczytaniu uprawnionej karty zbliżeniowej lub po wprowadzeniu z klawiatury zamka 5-cio cyfrowego kodu dostępu. W pamięci zamka przechowywane są zarejestrowane zdarzenia oraz dane o zaprogramowanych ustawieniach zamka.

 

Istnieje możliwość wizualizacji systemu opartego na zamkach w wersji na karty zbliżeniowe. Zamki w tej wersji w połączeniu z programem WinLock pozwalają na zbudowanie systemu kontroli dostępu, który umożliwia:

 

 • ewidencję zamków i kart objętych systemem
 • wykorzystanie mechanizmów stref czasowych
 • programowanie zamków
 • programowanie kart (data ważności, strefy czasowe...)
 • kontrolę ruchu na terenie objętym systemem
 • wydruk informacji i danych zarejestrowanych w systemie

Istnieje możliwość pracy systemu bez programu WinLock. W takim przypadku programowania zamków dokonuje się za pomocą karty programującej MASTER i klawiatury zamków.

 

Cechy wyróżniające system lockdata to:

 

 • prosty i samodzielny montaż bez specjalistycznych narzędzi
 • dostosowany do standardowych drzwi, również z wąskich profili
 • montaż na drzwiach w miejsce klamki
 • prostota programowania zamka przy użyciu kodów i klawiatury
 • pełna kontrola wejść
 • nie wymaga stosowania dodatkowych elektrozaczepów
 • nie wymaga doprowadzenia zasilania

powrot