enovaNet Kadry i Płace

To zbudowany w technologii webowej system informatyczny, stanowiący poszerzenie stacjonarnej aplikacji enova Kadry Płace. Zaawansowane i kompleksowe narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi. Dzięki wykorzystaniu elektronicznego dostępu pracowników oraz menagerów do danych kadrowo-płacowych w istotny sposób przyspiesza się przepływ informacji w firmie. Pracownik z poziomu aplikacji może :

  • składać wnioski urlopowe,
  • przeglądać dane dotyczące czasu pracy, nadgodzin, wykorzystania urlopów,
  • przeglądać kwoty wynagrodzeń,
  • drukować paski wypłaty i roczną kartę wynagrodzeń.

Platforma internetowa enovaNet Kadry i Płace ułatwia organizację pracy na poziomie całego przedsiębiorstwa, w sposób sprawny, bez zbędnej biurokracji.

 

screnn1

 

W większości firm administrowanie tego typu informacjami pracowniczymi urasta do rangi ważnego elementu zarządzania kapitałem ludzkim. Rozwiązanie enovaNet Kadry Płace umożliwia pracownikom swego rodzaju „samoobsługę” w załatwianiu za pośrednictwem internetu lub intranetu większości spraw administracyjnych bez konieczności wypełniania uciążliwej dokumentacji papierowej. Automatyzacja zarządzania sprawami pracowniczymi to również klucz do zmniejszenia kosztów administracyjnych i poprawy efektywności operacyjnej.

enovaNet Kadry Płace posiada również opcję do rejestracji czasu pracy. Ta funkcjonalność eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania do różnych aplikacji tych samych danych. Umożliwia także śledzenie czasu pracy konkretnego pracownika. Ten obszar funkcjonalny również współpracuje z stacjonarnym modułem enova Kadry Płace.

System posiada również mechanizmy wyszukiwania oraz funkcje graficzne do analizy danych.